Loading rs.studenttests.com
Please wait...

GMAT rezultat

Vaš GMAT izveštaj o rezultatu obuhvata pet rezultata: Ocenu analitičkog pisanja, složenog zaključivanja, kvalitativnih veština, verbalnih veština i ukupni rezultat.

 

Kako da dobijem svoj GMAT rezultat?

Nezvanični rezultati verbalnog i kvalitativnog dela, zajedno sa ukupnim rezultatom i ličnim brojem biće dostupni odmah nakon što ste završili test. Od vas će se tražiti da naznačite da li želite da dobijete svoj Zvanični izveštaj o rezultatu online ili poštom, kada budete zakazivali svoj GMAT termin.

Online -Ako ste odlučili da svoj zvanični izveštaj o rezultatu dobijete online, dobićete meil sa linkom za vaš rezultat, i to obično bude u roku od 20 kalendarskih dana od testiranja. Da biste videli rezultat, morate da unesete svoj lični broj koji ste dobili uz nezvanični izveštaj o rezultatu. Možete da preuzmete ili odštampate izveštaj.

Poštom - Ako odlučite da svoj zvanični izveštaj o rezultatu dobijete poštom, on će vam biti poslat otprilike 20 dana posle testiranja, ali vreme isporuke može da varira.

 

Kako da pošaljem svoj GMAT rezultat školama?

Na dan testiranja, pre nego što test počne, možete da odaberete najviše pet GMAT programa koji će dobiti zvanične rezultate vašeg testa. Programi koje ste odabrali dobiće rezultate za otprilike 20 dana od testiranja. Takođe možete da naručite i dodatne izveštaje o rezultatima koji će se školama poslati meilom ili faksom.

Kompletna lista svih ovlašćenih primalaca GMAT izveštaja o rezultatima je dostupan na Lista škola koje prihvataju GMAT.