Treba da znate šta je GMAT test i kako funkcioniše. Vežbanje za GMAT test može da bude od presudnog značaja za dobijanje dobrog rezultata. Dobijte pripremni softver za GMAT test ovde! Najpametniji način da počnete da se pripremate za GMAT test jeste da o

Treba da znate šta je GMAT test i kako funkcioniše.

Vežbanje za GMAT test može biti od presudnog značaja za dobijanje dobrog rezultata. Dobijte besplatni pripremni softver za GMAT test ovde! Najpametniji način da počnete da se pripremate za GMAT test je da ovde skinete GMAT besplatni softver za pripremu.

Registracija za GMAT test Da biste se registrovali za GMAT test morate da pronađete centar za testiranje i odaberete neki od mogućih datuma. Možete se registrovati do 6 meseci pre datuma polaganja i minimalno 21 dan pre isteka roka za prijavu. Registracij

Da biste se registrovali za GMAT test morate da pronađete centar za testiranje i odaberete neki od mogućih datuma. Možete se registrovati do šest meseci pre datuma polaganja i minimalno 21 dan pre isteka roka za prijavu. Registracija za GMAT test je moguća putem telefona ili online. Mi vas vodimo kroz različite opcije registracije .

Rezultat GMAT testa Vaš izveštaj o rezultatu GMAT testa uključuje pet rezultata: Ocenu analitičkog pisanja, integrisanog zaključivanja, kvantitativnu ocenu, verbalnu ocenu i ukupan rezultat. Ukupan rezultat GMAT testa se daje skalom od 200 do 800 i zasnov

Vaš izveštaj o rezultatu GMAT testa uključuje pet rezultata: Ocenu analitičkog pisanja, integrisanog zaključivanja, kvantitativnu ocenu, verbalnu ocenu i ukupan rezultat. Ukupan rezultat GMAT testa se daje skalom od 200 do 800 i zasnovan je na kvantitativnom i verbalnom delu. Dve trećine onih koji polažu test obično imaju rezultat između 400 i 600.

GMAT test 2019

Smatra se izbornim testom, zato što ima uspeha. Prijemni test za diplomirane menadžere GMAT je staza kojom poslovni rukovodioci idu ka vodećim poslovnim školama već 50 godina. GMAT je zasnovan na proceni veština preko kompjutera i specijalno osmišljen tako da bi se ocenile akademske veštine posle osnovnih studija menadžmenta. Više od pet decenija istraživanja pokazalo je da GMAT rezultat uspešno predskazuje akademski uspeh na prvoj godini studija.

GMAT ocenjuje osobine rezonovanja i zaključivanja na višem nivou, a ne poznavanja činjenica i ne podrazumeva znanje o poslovanju i menadžmentu. GMAT rezultate koriste poslovne škole širom sveta kao jedan od kriterijuma prijema za neke od njihovih programa, uključujući MBA, Master Menadžmenta i Master Finansija.

Danas, više od 5.700 programa širom sveta koriste GMAT test kao objektivni način da uporede akademski potencijal perspektivnih studenata-bez obzira na njihovo obrazovanje, državljanstvo, godine i pol.

Testirajte ste kada ste najbolji i iskoristite to za svoj raspored. Rezultati GMAT testa važe pet godina, tako da možete da birate kada želite da počnete sa svojim post-diplomskim studijama-odmah po završenom fakultetu ili kasnije. Ako planirate da se upišete u poslovnu školu u narednih pet godina, preporučuje se da polažete GMAT što je pre moguće-dok još uvek studirate ili ubrzo posle diplomiranja, dok ste još naviknuti na testove.

Testiranje je moguće i dostupno širom sveta, u više od 110 centara, praktično svakog dana u godini.


Pronađite svoj najbliži GMAT centar za testiranje i registrujte se za GMAT danas!

 

Koji su glavni delovi GMAT testa i šta se njima ocenjuje?

GMAT test ima četiri glavna dela koji testiraju različite veštine zaključivanja i mišljenja-kvantitativno, verbalno,  složeno zaključivanje i analitičko pisanje. Ukupno vreme testiranja je tri i po sata, ali treba da planirate da će vam trebati četiri sata sa pauzama koje su po izboru.

1.Procena analitičkog pisanja: Sastoji se od 30-o minutnog pisanja jednog eseja, analize diskusije. Biće vam predstavljena jedna stavka (tema) i tražiće se od vas da analizirate rezonovanje u njoj i da napišete njenu kritiku. Tema će biti uopštena, vezana za poslovanje ili nešto drugo. Posebno znanje o temi eseja nije potrebno i ocenjuje se samo vaša sposobnost analitičkog pisanja. Od vas se neće tražiti da iznosite svoje lično mišljenje o ovoj temi.

2.Složeno zaključivanje: Ovaj 30-o minutni deo ima 12 pitanja osmišljenih tako da se ocene vaše sposobnosti da protumačite podatke koji su vam dati iz različitih izvora i u različitim formama. Neke od veština koje se ocenjuju su: organizacija informacija da bi se pronašao međusobni odnos kojim bi se rešili međusobni problemi, kombinacija informacija u rešavanju kompleksnih problema i tumačenje i razumevanje informacija prikazanih u graficima, kao i tekstova i brojeva. Veštine koje se ocenjuju u ovom delu testa su veoma važne u oblasti menadžmenta i u našem okruženju koje obiluje podacima. 

 3. Kvantitativni deo: Ovaj 75-o minutni deo sastoji se od 37 pitanja koja procenjuju vaše sposobnosti rešavanja kvantitativnih problema, kvantitativnog zaključivanja i tumačenje grafičkih podataka. U ovom delu prepliću se dve vrste pitanja- rešavanje problema i dovoljna količina podataka. Obe zahtevaju znanje aritmetike, osnovne algebre i opšte poznate koncepte geometrije. U ovom delu ocenjuju se veštine zaključivanja nasuprot matematičkim znanjima koja su u pozadini.

 4 Verbalni deo: Ovaj 75-o minutni deo ima 41 pitanje kojim se ocenjuju veše veštine da čitate i razumete pisane materijale, ocenjujete, tumačite i donosite zaključke na neku temu, kao i da ispravljate pisane materijale tako da odgovaraju standardima modernog engleskog jezika. Zadaci čitanja i razumevanja teksta, ispravljanja rečenica i kritičkog razmišljanja se prepliću u ovom delu. 


• Kako funkcioniše kompjuterski-prilagodljiv format GMAT testa?

Kvantitativni i verbalni deo GMAT testa su pitanja sa više ponuđenih odgovora i primenjuje se kompjuterski- prilagodliv format testa koji se prilagođava nivou sposobnosti onoga ko ga polaže.Uglavnom, na što više pitanja tačno odgovorite,to test postaje teži. Ako na pitanje odgovorite netačno, greškom, ili tačno, nagađajući, pitanja koja slede će vas na kraju dovesti do pitanja koja su na nivou za vas odgovarajuće težine.Kompjuterski prilagodljiv format znači da nećete provesti previše vremena na pitanjima koja su za vas previše teška ili previše laka. On uvodi viši stepen preciznosti od fiksnog testa, a i umanjuje vreme koje je potrebno da se test uradi.

 

 

Imajte na umu: Pošto kompjuter ocenjuje svako pitanje, pre nego što se odabere sledeće, ne možete da preskačete pitanja, da ih menjate, ili da se vraćate na prethodna koja vam odgovaraju.